Use code 'ESS10' at checkout to get an additional 10% off on orders

Your cart

Your cart is empty

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy was executed by and between LB Global Tekstil Tic. A.Ş. (“LB”) as the “Data Controller” and you. In this context, the purpose of this Privacy Policy is to provide information on the processing of the data provided by you in connection with the use of www.lesbenjamins.com (“Website”) as well as the grade, purpose and scope of transfer thereof. Data privacy is of high importance for LB and we want to be transparent with our processing of users’ personal data. When you use our Website; or somehow communicates with LB, LB collects information about you in accordance with the nature of the information and transaction within the current technical possibilities. You accept, acknowledge, and promise that your personal information and data might be used in limited manner by LB to the extent that it is limited to the format and purposes set forth in this Privacy Policy. Every type of information related to an identified or identifiable natural person constitutes personal data. Processing your personal data signifies all types of transactions performed on the data such as obtaining, recording, storing, preserving, altering, re-arranging, disclosing, transferring, acquiring, making accessible, alignment and preventing access.

 1. Who is the controller of your personal data?


LB Global Tekstil Tic. A.Ş. (“LB”), a company incorporated under the laws of Turkey, with its registered office at Etiler Mah. Dilhayat Sok. Yenigün Iç İçtaş Adi Ortaklığı Apt. No: 24 Beşiktaş, İstanbul and with its registration number 220846-5 is the controller of the personal data you submit to us and responsible for your personal data under applicable data protection law.

 

 1. What are the purposes of collecting and processing your personal data?

 

Delivery of the product you purchased, fulfillment of the requirements of the sales agreement established between you and the Company, contacting you regarding your order if necessary, completing your membership transaction if you become a member of the Website, sending a commercial electronic message to you upon your approval, fulfilling the terms and conditions of the membership agreement you have approved and to keep it in line with the statute of limitations arising from the legislation.

 

 1. Personal data that is collected while you are using our Website

 

e-mail address, name-surname, address information and mobile phone.

 1. Where do we store your data?


The data that we collect from you is stored in Turkey, outside the European Economic Area (“EEA”).

 

 1. Who can access your data?


If the personal data provided to LB by you is requested by official institutions/organizations as necessitated by the law, the data may be transmitted to the relevant authorities and courts if requested by the courts.

 

 1. What is the legal ground for processing?


For every specific process of personal data we collect from you, we will inform you whether the provision of personal data is statutory or required to enter a contract and whether it is an obligation to provide the personal data and possible consequences if you choose not to.

 

The legal grounds that LB relies upon while processing your personal data are the following:

 1. Explicit consent and/or your request
 2. In cases where it is necessary to disclose such information in accordance with applicable laws or regulations or a court judgment or administrative order issued
 3. Being necessary for the establishment and execution of an agreement
 4. Being necessary for LB to fulfil its legal obligations as a data controller
 5. Being necessary for the establishment, exercise, and protection of any right
 6. Without prejudice to your fundamental rights and freedoms, being compulsory for LB’s statutory interests

In data processing activities where your personal data is processed based on the explicit consent, you have the right to withdraw your consent at any time. If you would like to withdraw your consent, please reach our customer service personnel at moe@lesbenjamins.com.

 

LB undertakes to keep the your data and any confidential information strictly private and confidential, without prejudice to the contents hereof, to regard it as an obligation to keep confidentiality, to take all measures and act in due diligence to prevent all or any part of your information from entering into the public domain or be subject to unauthorized use, or to take measures to prevent the confidential information from disclosure to any third party. If, despite all necessary data security measures taken by LB, the confidential information is damaged because of attacks on the system or captured by third parties, LB shall have no responsibility with that respect.

LB never knowingly or willingly collects any personal data concerning children under 16 years of age.

 1. What are your rights?


Right to access
Right to portability
Right to rectification
Right to erasure
Right to object to processing based on legitimate interest
Right to object to direct marketing
Right to restriction

 1. How can you exercise your rights?


You can always reach our customer service personnel to handle your requests in relation to your rights at moe@lesbenjamins.com.

 

Updates to our Privacy Notice:


We may need to update our Privacy Notice. The latest version of the Privacy Notice is always available on our website.

 

LB Global Tekstil Tic. A.Ş.

 

***

ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, www.lesbenjamins.com alan adlı internet sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla, LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.’ne (“Şirket”) ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

 

 1. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, Şirket tarafından Kullanıcılarının gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek Web Sitesi’nde çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi sunmak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez kullanımına ilişkin olarak aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlamıştır. Web Sitesi’nde bulunan çerez bilgilendirme uyarısında bulunan onaylama seçeneğine tıklanması halinde Çerez kullanımına rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Onaylamamanız halinde, yalnızca kullanılması zorunlu olan çerezler kullanılıyor olacaktır.

 

 1. Çerezler  tarayıcınız üzerinden çevrimiçi bir hizmete eriştiğiniz zaman elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın internet sitesine veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, bu dosyaları tekrar kaynak web sitesine veya çerezleri tanıyan bir başka web sitesine gönderebilir. Bu dosyalarda, Web Sitesi’nin bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı, Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanmasını ve Web Sitesi’ni daha etkin ve kolay kullanabilmenizi sağlamak için Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır. 

  

 1. Web Sitemizde çerez kullanımının temel amaçları; sizlere kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, Web Sitesi’nin geliştirilmesini sağlamak, Şirket’in hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmesini sağlamak, Web Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak ve Şirket’in hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmektir.

 

 1. Çerezler, Web Sitesi’ne erişim yaptığınız elektronik cihazda siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesi’ne eriştiğiniz tarih ve saat, Web Sitesi’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi dahil olmak üzere kullanım tercihlerinize ve Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin veriler toplamaktadır. Bu veriler burada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde mukim iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

 1. 6. Kullanım amacına ve kullanıldığı süreye göre farklı türde çerezler bulunmaktadır. Şirketimiz, Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler, Otantikasyon Çerezleri, Flash Çerezleri (Flash Cookies), İşlev Çerezleri, Analiz/Performans Çerezleri ve Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezleri tip çerezleri kullanmaktadır.

 

 1. Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır ancak diğer türdeki çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya Çerez uyarı ekranımızdaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

 

 1. Şirket, işbu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.
 2. Veri sorumlusunun kimliği: Veri sorumlusu; Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 220846-5 sicil numarası ile kayıtlı LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.dir.
 3. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği: Yukarıda 5. maddede sayılan kategorilerdeki kişisel verileriniz; 4. maddede sayılan ile işlenmektedir.
 4. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.
 5. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Çerezler aracılığı ile elde edilen Kişisel verileriniz, “açık rızanız” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.
 6. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: Çerezler aracılığıyla elde edilen (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP adresi: lesbenjamins@hs03.kep.tr’dır) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda moe@lesbenjamins.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.