Cookie Policy

COOKIE AND PRIVACY POLICY

 1. This Cookie and Privacy Policy is applicable and enforcable for all persons (“Users”) who use products and/or services of LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (“Company”) through our website named www.lesbenjamins.com (“Website”).

 

 1. This Cookie and Privacy Policy has been prepared by the Company in order to provide detailed information regarding the scope and purposes of the use of cookies on the Website by placing importance to the privacy and protection of personal data of the Users and to fulfill our obligation to inform regarding the use of cookies within the scope of the Law on the Protection of Personal Data (“Law”). If you click on the confirmation option in the cookie notification warning on the Website, it is accepted that you give consent to use of the Cookies. If you do not confirm, only mandatory cookies will be used.

 

 1. Cookies are small identification and data storage files that are sent to your electronic devices when you access an online service through your browser and remember that your device has accessed the website or application. Cookies can send these files back to the source website or another website that recognizes cookies. In these files, information regarding your Web Site tour is stored in order to enable you to benefit from some of the basic features of the Web Site in order to remember your data when you use the Web Site again, and to use the Web Site more effectively and easily.

  

 1. The main purposes of using cookies on our website; to provide you with a user-friendly experience, to ensure the development of the Website, to improve the Company's services and products, to facilitate the use of the Website and to change the Company's services and use of the Website in line with the interests and preferences of the Users.

 

 1. Cookies collect data regarding your usage preferences and your tour on the Website including the name and Internet Protocol (IP) address of the internet service provider you have used to access to the website on the electronic device from which you access the Website, the date and time you have accessed the Website, the pages have been accessed while you are on the Website and the internet address that provides direct connection to the website.

 

 1. 6. There are different types of cookies depending on the purpose of use and the duration of use. Our Company uses Mandatory Cookies, Authentication Cookies, Flash Cookies, Function Cookies, Analysis / Performance Cookies and Targeting / Advertising / Marketing Cookies.

 

 1. Mandatory cookies and Analysis / Performance cookies cannot be disabled, but if you do not want other types of cookies to be stored on your computer, you can change your cookie usage preferences in the settings section of your browser or proceed without clicking the confirmation option on our Cookie warning screen. Cookie management settings vary from browser to browser, and detailed information about cookies is available under the help menus of modern browsers.

 

 1. The Company may update, modify or repeal the terms of this Cookie Policy at any time. Any updated, amended or repealed provision shall apply to the user at the date of publication. Users’ continuation of use of the Company's services or products following the change shall constitute his/her consent to the changes.
 2. The identity of the data controller: Data controller; LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş., residing at Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No: 24 Beşiktaş / İstanbul, registered with the Istanbul Trade Registry Office with the registration number 220846-5.
 3. For what purpose personal data will be processed: Your personal data in the categories listed in Article 5 above is processed with purposes listed in Article 4.
 4. To whom and for what purpose personal data processed by the company can be transferred: Your personal data are not transferred to any third party.
 5. Method and legal reason for collecting personal data: Your personal data obtained through cookies are collected based on "explicit consent" as the legal reason.
 6. Your rights under the Law regarding your personal data are as follows (a) Learning whether your personal data is being processed, (b) If your personal data has been processed, to request information regarding this, (c) Learning the purpose of processing your personal data and whether they are used appropriately for their purpose, (d) To know the third parties in the country or abroad to whom personal data are transferred (e) To request correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing, (f) To request the deletion or destruction of your personal data in case the reasons requiring the processing of your personal data disappear, (g) Request notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (e) and (f) to third parties to whom personal data have been transferred, (h) To object to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems, (i) To request the compensation of the damage in case of damage due to unlawful processing of personal data obtained through cookies.

You can exercise these rights in writing or by using your registered e-mail address (REM address: lbglobal@hs03.kep.tr), secure electronic signature, mobile signature or your e-mail address previously notified to the Company and registered in the Company's system. (In this context, you can contact the Company via moe@lesbenjamins.com & dubai@lesbenjamins.com e-mail address) or you can forward it to the Company via software or application developed for application purposes.

For your information.

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

 ***

 

ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, www.lesbenjamins.com alan adlı internet sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla, LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.’ne (“Şirket”) ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

 

 1. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, Şirket tarafından Kullanıcılarının gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek Web Sitesi’nde çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi sunmak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez kullanımına ilişkin olarak aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlamıştır. Web Sitesi’nde bulunan çerez bilgilendirme uyarısında bulunan onaylama seçeneğine tıklanması halinde Çerez kullanımına rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Onaylamamanız halinde, yalnızca kullanılması zorunlu olan çerezler kullanılıyor olacaktır.

 

 1. Çerezler  tarayıcınız üzerinden çevrimiçi bir hizmete eriştiğiniz zaman elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın internet sitesine veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, bu dosyaları tekrar kaynak web sitesine veya çerezleri tanıyan bir başka web sitesine gönderebilir. Bu dosyalarda, Web Sitesi’nin bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı, Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanmasını ve Web Sitesi’ni daha etkin ve kolay kullanabilmenizi sağlamak için Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır. 

  

 1. Web Sitemizde çerez kullanımının temel amaçları; sizlere kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, Web Sitesi’nin geliştirilmesini sağlamak, Şirket’in hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmesini sağlamak, Web Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak ve Şirket’in hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmektir.

 

 1. Çerezler, Web Sitesi’ne erişim yaptığınız elektronik cihazda siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesi’ne eriştiğiniz tarih ve saat, Web Sitesi’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi dahil olmak üzere kullanım tercihlerinize ve Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin veriler toplamaktadır. Bu veriler burada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde mukim iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

 1. 6. Kullanım amacına ve kullanıldığı süreye göre farklı türde çerezler bulunmaktadır. Şirketimiz, Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler, Otantikasyon Çerezleri, Flash Çerezleri (Flash Cookies), İşlev Çerezleri, Analiz/Performans Çerezleri ve Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezleri tip çerezleri kullanmaktadır.

 

 1. Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır ancak diğer türdeki çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya Çerez uyarı ekranımızdaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

 

 1. Şirket, işbu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.
 2. Veri sorumlusunun kimliği: Veri sorumlusu; Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 220846-5 sicil numarası ile kayıtlı LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.dir.
 3. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği: Yukarıda 5. maddede sayılan kategorilerdeki kişisel verileriniz; 4. maddede sayılan ile işlenmektedir.
 4. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.
 5. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Çerezler aracılığı ile elde edilen Kişisel verileriniz, “açık rızanız” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.
 6. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: Çerezler aracılığıyla elde edilen (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP adresi: lesbenjamins@hs03.kep.tr’dır) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda moe@lesbenjamins.com & dubai@lesbenjamins.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.